Briefträger, Zeitungsausträger = Arbeitnehmer zweiter Klasse ?!? (2)

Die Direktion der P & T hat sofort ihr wahres Vorhaben enthüllt indem sie neue Berufslaufbahnen, die nahe am sozialen Mindestlohn angelegt sind, eingeführt haben. Die Arbeiten welche diese Mitarbeiter ausführen müssen sind meistens Arbeiten, die niemand gerne übernimmt, da sie anstrengend sind und gemäß einem Stundenplan, der wenig Zeit für das Familienleben lässt, funktionieren. Lire la suite

(Français) Verréckt!!!

(Français) Wann et elo fest steet, dat déi Leit, déi Dag fir Dag mat eise Kanner ze dinn hunn, de Kapp aleng mussen duerhale wann eppes schreckleches geschitt, da roden ech awer all Mënsch, deen an dem Beräich schafft, seng Zukunft ofzesécheren! Well et ka jo net sinn, dat Direktiounen, Schefferéit net zur Rechenschaft gezu ginn, ouni dat se kenne beweisen, dat alles méigleches gemaach ginn ass, fir jidderengem seng Sécherheet ze garantéieren! Lire la suite

(Français) Déck rosen!

(Français) Gëschter Owend huet d’Personal vun de Kontrollstatiounen (SNCT) hirer Roserei Loft gemaach! Dat am Kader vum enger inakzeptabeler “Vogel friss oder stirb – Politik” am Ëmgang mam Personal säitens der Direktioun bei de Kollektivvertragsverhandlungen! D’Gewerkschafte kruten en eestëmmegt Mandat, fir dem en Enn ze maachen an d’Nationalt Schlichtungsamt domat ze befaassen!