Verréckt!!!

Wann et elo fest steet, dat déi Leit, déi Dag fir Dag mat eise Kanner ze dinn hunn, de Kapp aleng mussen duerhale wann eppes schreckleches geschitt, da roden ech awer all Mënsch, deen an dem Beräich schafft, seng Zukunft ofzesécheren! Well et ka jo net sinn, dat Direktiounen, Schefferéit net zur Rechenschaft gezu ginn, ouni dat se kenne beweisen, dat alles méigleches gemaach ginn ass, fir jidderengem seng Sécherheet ze garantéieren! Lire la suite